Almašani | Home
almasani
14468
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14468,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Udruženje građana za zaštitu nasleđa

Brošura Faro Konvencije (kliknite na sliku da preuzmete brošuru)
Vrednost našeg Almaškog kraja, njegovog kulturnog nasleđa i odnosa koji prema tom nasleđu imamo mi, njegovi žitelji i poštovaoci, prepoznati su kao primer dobre prakse u oblasti primene principa Faro konvencije – krovne konvencije Saveta Evrope o kulturnom nasleđu.

U najnovijoj Faro brošuri, koja predstavlja primere dobre prakse iz zajednica Faro mreže širom Evrope, istaknut je naš Almaški kraj kao jedan od takvih primera.

U saradnji sa Faro mrežom Saveta Evrope Udruženje „Almašani“ priredilo je prevod ove brošure, koju ćemo dalje nastaviti da prezentujemo organizacijama i aktivistima u oblasti zaštite i unapređenja kulturnog nasleđa u Srbiji, što u ovoj fazi našeg rada smatramo jednim od naših prioritetnih zadataka.
Faro konvencija posebno je značajna zbog toga što je u prvi plan istakla važnost aktivnog uključivanja građana u interpretaciju kulturnog nasleđa, u upravljanje kulturnim nasleđem i njegovo korišćenje kao resursa za razvoj lokalnih zajednica.
Naše aktivnosti ne bi bile uspešne bez povezivanja mnoštva različitih aktera na istom zadatku: od komšija, preko nastavnika, đaka i roditelja škola iz kraja, Akademije umetnosti, projekta Novi Sad Evropska prestonica kulture, gradskog Zavoda za zaštitu spomenika, gradske uprave Novog Sada…
Upravo saradnja ovako različitih aktera na istom cilju je ono što se prepoznaje kao kvalitet u okvirima Faro konvencije.
Vidljivi rezultati ove saradnje su regeneracija polusrušene fabrike svile u jedno od najaktivnijih kulturnih središta Grada – Svilaru i dobijanje statusa zaštićene ambijentalne celine 2019. godine. Naš naredni cilj, čiju realizaciju podržava i Pokrajina jeste aktiviranje i otvaranje depoa SNP-a, bivše kožare u još jedno mesto delimično otvoreno za kulturne programe. Ovim bi u Almaškom kraju, uz Svilaru, Kožaru i Akademiju umetnosti bio formiran novi kulturni distrikt.
U vremenu u kome živimo ideje i kultura su najvažniji pokretač opšteg razvoja i zato verujemo da će naš primer biti inspiracija i drugim lokalnim zajednicama u našoj zemlji.

Konferencija „Kulturna baština – participativni pristup“

Almaški lav, ulje na platnu,
autor: Danilo Vuksanović, 2017

O udruženju

Udruženje građana za zaštitu nasleđa „Almašani“ nastaje 2005. godine, iz potrebe njegovih žitelja da svoj kraj očuvaju od „urbicida“ koji bi ga zadesio da je ostvaren predlog za probijanje saobraćajnice kroz srce Kraja, tik pored najstarije crkve u Gradu – Almaške.

Saopštenje povodom statusa Zaštićene ambijentalne celine

Sa velikim zadovoljstvom i ponosom možemo da kažemo da je naše gotovo 15 godina dugo zalaganje za zaštitu Almaškog kraja juče i zvanično urodilo plodom. Odlukom Vlade Srbije naš Almaški kraj postao je zaštićena ambijentalna celina. To znači da će ono što je nakon dugogodišnje devastacije najstarijeg dela Grada preostalo – biti sačuvano.

Almaški kraj, tri veka staro jezgro Grada koje sadrži sve njegove istorijske i razvojne slojeve, ovim je dobio priznanje i zaštitu od nekontrolisanog investicionog širenja.
Regeneracijom Svilare u okviru projekta Kulturnih stanica Fondacije Novi Sad 2021 EPK, Almaški kraj već je dobio novi sadržaj kojim privlači ne samo Novosađane, već i goste Novog Sada. Status zaštićene ambijentalne celine doprineće širenju upravo ove vrste sadržaja u našem kraju, čemu se neizmerno radujemo.
Izražavamo veliku zahvalnost Zavodu za zaštitu spomenika Grada Novog Sada koji je inicirao saradnju sa našom organizacijom u oblasti zaštite Almaškog kraja, uvodeći time za naše uslove novu, a za evropske prilike uobičajenu praksu – saradnju između javnih institucija i civilnog sektora u oblasti zaštite kulturnog nasleđa.
Posebnu zahvalnost izražavamo Gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću, bez čijeg ličnog zalaganja do ove odluke ne bi došlo. Zahvaljujemo se Novosađaninu, a ne političaru Milošu Vučeviću, jer smo bili svedoci da je u ovom procesu nastupao pre svega  kao Novosađanin.
Pred nama je novi period istinske revitalizacije Almaškog kraja, za koju je očuvanje graditeljskog nasleđa samo neophodan preduslov. Za punu revitalizaciju potrebni su vredni kulturni sadržaji i kreativna energija, koju Novi Sad i Almaški kraj imaju.
U ime Udruženja “Almašani”
predsednik Marijan Majin
GRAĐENJE GRADA

Uprkos devastacionim procesima, Almaški kraj je poslednja očuvana ambijentalna celina Novog Sada, čiji se nastanak može precizno locirati u 1716/1717. godinu.

SLOJEVI GRADA

Očuvanje Almaškoj kraja predstavlja očuvanje heterogenosti Novog Sada, sinhronog postojanja različitih socijalnih i stilskih kodova prošlosti. Bez istorijskih slojeva se osiromašuje duh i svest građana.

OČUVANJE DUHA MESTA

Almaški kraj poseduje osobeni duh mesta (genius loci) koji ne može ni da se poruči, ni da se napravi. Duh mesta nastaje interakcijom posetioca sa fizičkim karakteristikama prostora.

ISTORIJAT ALMAŠKOG KRAJA

Nema ničeg pogubnijeg za jedan grad nego kad u onima koji ga čine presahne volja da se bore za očuvanje njegovog, pre svega kulturnog lica.

Prof. dr Ljubinko Pušić

NAŠI SARADNICI